ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

2022

Αντιδήμαρχος Δια Βίου Μάθησης & Παιδείας 

2021-2022

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Προαγωγής Ψυχικής Υγείας

2021-ΤΩΡΑ

Τακτικό Μέλος Πλειοψηφίας Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2019-ΤΩΡΑ

Τακτικό Μέλος Πλειοψηφίας Διοικητικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

2019-2021

Τακτικό Μέλος Πλειοψηφίας Διοικητικού Συμβουλίου Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

2015-2018

Τακτικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής