Με την υπ.Δήμαρχο Ν.Σμύρνης Δήμητρα Νάνου
Δημοτικές Εκλογές 2023
Δημοτικές εκλογές 2023
Με την υπ.Δήμαρχο Ν.Σμύρνης Δήμητρα Νάνου
Δημοτικές εκλογές 2023